Informacije za potrošnike

Na naši začetni strani na naslovu www.mautpilot.si naj stranka najprej izbere želeno časovno (10-dnevna, dvomesečna ali letna vinjeta) ali posebno (Brenner, Arlberg, Tauern, Pyhrn, Karavanke) cestnino.

Po izbiri bo stranka usmerjena na naslednjo stran (korak 1/3), kjer lahko izbere, ali želi kupiti cestnino za avtomobil ali motorno kolo. Nato mora stranka vnesti državo registracije vozila in dvakrat vnesti registrsko oznako vozila. Poleg tega mora stranka izbrati začetek veljavnosti cestnine. Cestnine ni mogoče naročiti za nazaj. Zaradi tega je najzgodnejši možen začetek veljavnosti dan naročila. Poleg tega lahko stranka na tej strani izbere posebno cestnino. Tukaj lahko izbere vožnjo v eno smer, povratno vožnjo ali letno cestnino. Po končani izbiri se stranki prikaže skupna cena z davkom na dodano vrednost.

S klikom na gumb »Na blagajno« pride stranka na naslednjo stran (korak 2/3). Na tej strani stranko prosimo, da dvakrat vnese svoj e-poštni naslov. Če potrebuje račun na svoje ime, lahko tukaj na željo dopolni podatke za račun. Brez dvakratnega vnosa e-poštnega naslova ni mogoče nadaljevati postopka naročila. Poleg tega je na desni strani nakupovalni voziček, kjer so zbrane vse prej izbrane postavke in je naveden skupni znesek z 20 % DDV.

Upoštevajte: Naše cene vključujejo nadomestila za cestnine podjetja ASFINAG (trenutne zneske nadomestil za časovne in posebne cestnine podjetja ASFINAG najdete na naslovih https://www.asfinag.at/maut-vignette/vignette/ ter https://www.asfinag.at/maut-vignette/streckenmaut/tarife/); cene podjetja ASFINAG za digitalno vinjeto trenutno (2022) znašajo na primer: 10 dni = 9,90 €, dva meseca = 29,00 €, eno leto = 96,40 €) in nadomestilo za našo storitev ter hitro oz. takojšnjo razpoložljivost skupaj z vsakokratnim zakonsko predpisanim davkom na dodano vrednost. Naše cene za digitalno vinjeto znašajo: 10 dni = 19,80 €, dva meseca = 38,40 €, eno leto = 108,60 €. Pri posebnih cestninah obračunamo dodatek od 3,60 do 7,40 € na vožnjo, ki je odvisen od ceste.

Po vnosu lahko stranka s klikom na gumb »Naprej« na naslednji strani izbere enega od tam navedenih načinov plačila ter vnese ustrezne podatke. Poleg tega je desno znova nakupovalna košara z ustreznimi postavkami. Če želi stranka zdaj izbrane postavke kupiti s klikom na gumb »Zavezujoče naročilo«, mora prej s potrditvijo potrditvenega polja pod nakupovalno košaro potrditi, da je prebrala splošne pogoje, pravni pouk o pravici do odpovedi, določila o varovanju osebnih podatkov in informacije za potrošnika ter da jih sprejema.

Na zadnji strani (korak 3/3) se stranki zahvalimo za naročilo in stranka vidi, da je naročilo uspešno prispelo k nam.

Če je stranka izbrala način plačila »Račun«, bo na vneseni e-poštni naslov prejela potrditveno e-poštno sporočilo s povezavo, ki jo mora za potrditev obiskati, da bomo naročilo izvedli. Če te potrditve ne opravi, naročilo ne bo obdelano, saj ne moremo preveriti, da e-poštni naslov stranke dejansko obstaja.

Če je stranka izbrala način plačila »PayPal«, »Kreditna kartica« ali »Klarna (TAKOJŠNJE nakazilo)«, ne dobi e-poštnega sporočila za potrditev naročila in ji naročila tudi ni treba dejavno potrjevati. Takojšnje plačilo samodejno potrdi naročilo.

Po opravljeni potrditvi dobi stranka e-poštno sporočilo s kupljeno digitalno vinjeto ali digitalno posebno cestnino.

Če je stranka za začetek veljavnosti digitalne vinjete izbrala čas pred iztekom 14-dnevnega odpovednega roka od sklenitve pogodbe (glejte pravni pouk o pravici do odpovedi v splošnih pogojih) in izrecno zahtevala, da ponudnik začne izvajati storitev že pred iztekom odpovednega roka, mora pri uveljavljanju pravice do odpovedi plačati nadomestilo za storitev, ki je bila opravljena do odpovedi. Poleg tega pravica do odpovedi preneha pred iztekom odpovednega roka, če smo storitev v celoti izvedli in smo začeli z izvajanjem storitve šele, ko ste nam dali za to izrecno privoljenje, hkrati pa potrdili svojo seznanjenost z dejstvom, da ob naši dokončni izpolnitvi pogodbe izgubite pravico do odpovedi. To pomeni, da pri naročilu 10-dnevne vinjete z začetkom veljavnosti največ tri dni po naročilu pravica do odpovedi preneha veljati ob prenehanju veljavnosti 10-dnevne vinjete. Nadomestilo obračunamo sorazmerno glede na čas (šteje se, da ima mesec 30 dni in leto 360 dni; »bančna metoda«), torej na podlagi naših cen glede na do odpovedi pretekli čas